Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe mogą być betonowane w deskowaniach lub - co jest obecnie bardzo popularne - murowane z bloczków betonowych. Izolacja przeciwwilgociowa piwnic, zarówno ścian, jak i podłóg powinna być wykonana solidnie i tworzyć rodzaj wanny, która oddziela budynek od wilgoci gruntowej.

Ściany fundamentowe
Na ławach wykonuje się ściany fundamentowe, które wystają 30-50 cm powyżej terenu, zwykle do poziomu konstrukcji podłogi parteru. Ich szerokość wynosi od 25 do 45 cm i zależy przede wszystkim od projektowanej grubości ścian nośnych. Ściany fundamentowe mogą być betonowane w deskowaniach lub - co jest obecnie bardzo popularne - murowane z bloczków betonowych. Ściany fundamentowe ociepla się styropianem od zewnątrz lub od wewnątrz. W murowanych ścianach trójwarstwowych styropian oddzielony jest od gruntu 12-centymetrową ścianką z bloczków. Materiały budowlane muszą być najwyższej jakości pochodzące z firmowych składów budowlanych.
Nawet wtedy, gdy woda gruntowa jest nisko, ściany fundamentowe powinno się zabezpieczyć od zewnątrz izolacją przeciwwilgociową, stosując przynajmniej jednokrotne smarowanie lepikiem asfaltowym.
Pod parterowymi budynkami murowanymi można ściany fundamentowe wykonywać bez ław, jeśli ich grubość jest wystarczająca do bezpiecznego przeniesienia obciążeń z budynku na grunt. Ściany takie betonuje się albo w całości w deskowaniu, albo powyżej terenu - w deskowaniu, a poniżej terenu - bezpośrednio w gruncie. W tym drugim wariancie z oczywistych powodów rezygnujemy z pionowej izolacji przeciwwilgociowej, a gdyby się okazała potrzebna, trzeba przed jej ułożeniem dokonać pracochłonnego czyszczenia i wyrównywania powierzchni ściany.

Ściany piwnic
Ściany piwnic wykonuje się podobnie jak ściany fundamentowe budynków niepodpiwniczonych. Jeśli piwnica nie będzie ogrzewana, można ewentualnie nie wykonywać termicznej izolacji ścian. Nie powinno się natomiast rezygnować z wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wtedy, gdy poziom wód gruntowych po największych deszczach jest dużo niżej niż fundamenty domu, a sam grunt jest dobrze przepuszczalny dla wód opadowych. Jak dotkliwe jest nieprzestrzeganie tej zasady, doświadczyli właściciele domów na terenach objętych skutkami ostatnich powodzi.
Izolacja przeciwwilgociowa piwnic, zarówno ścian, jak i podłóg powinna być wykonana solidnie i tworzyć rodzaj wanny, która oddziela budynek od wilgoci gruntowej. Izolację tę należy szczególnie chronić przed uszkodzeniem podczas zasypywania wykopów.
  Pin It Now!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz