Praca przy usuwaniu azbestu

Od kilku lat w Polsce rozpoczęły się działania związane z usunięciem azbestu i jego pochodnych zarówno z budynków jak i np. nielegalnych składowisk. Wszystko to związane jest z planem całkowitego usunięcia azbestu z terytorium Polski do roku 2030, które zostało przyjęte w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Od kiedy okazało się, że usunięcie azbestu, w tym eternitu, może być dofinansowane, zaczął powstawać rynek usług związanych z usuwaniem azbestu. W tym momencie istnieje w Polsce kilkadziesiąt firm spełniających normy wymagane do prowadzenia takiej działalności. Wszystko to związane jest z niebezpieczeństwem pracy przy azbeście oraz odbiorem odpadów. Firmy muszą udowodnić, że pracownicy zajmujący się usuwaniem azbestu są odpowiednio przeszkoleni do wykonywania takiej pracy oraz mają zapewniony niezbędny sprzęt zabezpieczający ich przed wpływem azbestu (kombinezony, maski, filtry, etc.)

Jak się okazuje po przeprowadzeniu badań przez inspektorów BHP w 2008 r, a opublikowanym w roku ubiegłym co czwartej firmie zajmującej się taką działalnością nie zostały przeprowadzone wymagane badania profilaktyczne pracowników. Podobny odsetek nowo zatrudnionych pracowników nie przeszedł szkolenia BHP.

Wszystkie te niewątpliwie negatywne , niestety, postępujące zjawiska podsumowuje nieprzestrzeganie zasad z usuwaniem odpadów azbestowych. W roku 2008 tych zasad nie przestrzegało aż 33 proc. firm. Jeżeli dodać do tego nieznaną ilość azbestu znajdującego się w poszczególnych gminach i często nielegalne składowiska odpadów może się okazać, że azbest wraca stamtąd skąd został zabrany….

Nadzieją jest zmiana przepisów, która mogłaby wprowadzić obowiązkową utylizację takich odpadów. Technologia wypracowana przez polskich naukowców pozwala już na takie działania, które zapewniają skuteczność. Pin It Now!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz