AutoCAD vs Revit

Auto CAD
REVIT Architecture

      Tytuł „pojedynku” odzwierciedla stereotypowe porównanie dwóch najpopularniejszych pakietów do wspomagania projektowania AutoCAD i Revit Architecture. Od wielu lat wśród architektów i studentów architektury toczy się dyskusja który z programów jest „lepszy”. Praca w obu tych środowiskach znacznie  się różni a przydatność któregokolwiek w dużej mierze zależy od potrzeb projektanta i współpracy z branżami.

            W codziennej pracy architekta nie liczy się tylko jeden komputer na którym pracuje ale także wiele innych opracowujących projekty branżowe . Zatem bardzo duże znaczenie ma wymiana plików pomiędzy nimi .

Praca w środowisku programu.

Moim zdaniem podstawowym i nagminnym błędem jest porównywanie cyfrowej deski kreślarskiej jaką jest AutoCAD i Revit’a , który od samego początku tworzy kompleksowy, cyfrowy model przestrzenny projektu.
            AutoCAD przetwarza na język cyfrowy dawniejsze „kreski” , Co oznacza że rysowanie odbywa się na wirtualnej kalce w sposób tradycyjny  tworząc każdy rysunek z osobna w oderwaniu od pozostałych . Konsekwencją tego może być niespójna dokumentacja wynikająca z braku korelacji lub niepełnej aktualizacji zmian w projekcie. Przewagą AutoCADa jako cyfrowej deski kreślarskiej nad starszą metodą jest możliwość kopiowania fragmentów rysunków a także ich wykorzystanie jako bazy przy tworzeniu nowych projektów .Również edycja odbywa się szybciej i bez konieczności przerysowywania ,w razie błędu lub aktualizacji ,całości rysunku od początku.
            Revit firmy Autodesk tworzy informacje o budynku/projekcie jako całości na podstawie trójwymiarowego modelu. Powinno zatem funkcjonować porównywanie tego pakietu z innymi opartymi o technologie BIM ( Building Information Modeling ) takich jak:
Graphisoft  : - ArchiCAD
Nemetschek AG : -Allplan
Bentley : -Microstation
Wszystkie te pakiety ( i wiele innych) oferują pracę na zintegrowanym modelu odzwierciedlającym prawdziwy obiekt. Automatyczne zestawienia , aktualizacje wprowadzanych zmian , tworzenie parametrycznych obiektów odpowiadających faktycznie konstruowanym (ściany , stropy , schody, dachy etc. ) są tutaj standardem. Różni się nieco podejście do „budowania” w poszczególnych programach co niekiedy utrudnia pracę w momencie zmiany lub przejścia na inny pakiet a także kiedy otrzymujemy powierzone pliki np. jako „podkład” do opracowywania zmian lub koncepcji.

ArchiCAD i Revit – ich ostatnie wersje na pierwszy rzut oka są podobne jeśli chodzi o sposób poruszania się po projekcie, co zwiastuje że podejście staje się bardziej intuicyjne a dążenie do stworzenia „idealnego” programu bazuje na realnych doświadczeniach i metodach budowania .

            Przy tak dużym wyborze programów pojawia się kwestia wymiany plików – pomiędzy pracowniami i branżystami. Wśród tych ostatnich zdecydowanie wiedzie prym tradycyjny AutoCAD. Stworzone nakładki stają się coraz bardziej zawansowane . Np. CADvent  firmy Lindab oferuje tworzenie wirtualnego modelu instalacji HVAC a co więcej przejmuje na siebie wszystkie skomplikowane obliczenia z tym związane bazując przy tym na danych obiektowych konkretnych producentów.

Nowe możliwości.
            Analizując sytuację na podstawie ofert na rynku programów CAD jasne staje się , że era tworzenia dokumentacji w pakietach bazujących na dwuwymiarowym tworzeniu dokumentacji kończy się nieodwracalnie . Tradycyjny AutoCAD mimo szeregu dodatków usprawniających rysowanie , tworzenie obiektów 3D i zestawień  reprezentuje odchodzącą metodę.
            Przyszłością są zintegrowane programy za pomocą których można nie tylko zbudować wirtualny model ale także przeanalizować jego zachowanie w założonych , konkretnych warunkach w których będzie funkcjonował rzeczywisty budynek/budowla . Obiekty parametryczne często uwzględniają bardzo szczegółowo dane materiałów , ich cechy fizyczne które mogą być programowane , co daje szersze i dokładniejsze spojrzenie na projektowany obiekt a także co najważniejsze wyeliminowanie szeregu błędów czy uwidocznieniu problemów już w trakcie projektowania .
            Ponadto już na etapie projektowania można oszacować z dużą dokładnością koszty projektu (materiałów), przeanalizować czas potrzebny na budowę (harmonogram oparty na dokładnych informacjach), wydajność instalacji , wpływ warunków zewnętrznych oraz aktualizację danych także podczas użytkowania budynku .

AutoCAD vs Revit podsumowanie. 

AutoCAD – reprezentuje wczesną „epokę” wspomagania komputerowego
Revit-jest przedstawicielem nowej generacji oprogramowania wykorzystując technologie BIM które wyznaczają nowe ścieżki projektowania.

A jak się ma Sketchup do tych dwóch mocnych graczy na rynku oprogramowania do wspomagania projektowania ? O tym w następnym artykule :)
           

Pin It Now!

2 komentarze :

Prześlij komentarz