Audyt energetyczny - jakie budynki są zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego?

 Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01.01.2009 został nałożony obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego na budynki nowo wybudowane.

Każdy budynek mieszkalny, handlowy przed oddaniem do użytkowania musi mieć wykonany audyt energetyczny, w celu sprawdzenia czy budynek nie będzie zużywał za dużo energii.

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia audytu następujące budynki: 

  • budynki wpisane do rejestru zabytków
  • budynki kultu religijnego np.: kościoły, meczety, synagogi
  • budynki zamieszkałe nie dłużej niż 4 mc w ciągu roku min: domki letniskowe
  • budynki przeznaczone do użytkowania w okresie nie dłuższym niż 2 lata
  • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2
  • budynki w których przeprowadzono już prace mające na celu poprawę jakości energetycznej budynku, a koszt zaprojektowania oraz wykonania tych prac nie przekroczył 25% wartości kosztów odtworzenia budynku
Oprócz nowo wybudowanych budynków ustawa objęła również budynki będące przedmiotem sprzedaży oraz wynajmu. Do umowy kupna – sprzedaży bądź umowy wynajmu dołączony powinien być przeprowadzony audyt energetyczny budynku.
  
Audyt energetyczny powinien zawierać : 
  • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
  • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Audyt energetyczny ważny jest przez okres 10 lat , po upływie tego czasu jeśli charakterystyka energetyczna budynku lub lokalu mieszkalnego nie uległa zmianie, wartość świadectwa zostaje przedłużona na kolejne 10 lat przez audytora.

 o Autorze

Artykuł pochodzi z serwisu Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW
Grafika ze strony e-swiadectwa

Pin It Now!

1 komentarz :

Prześlij komentarz